Pravidla soutěže - Valentýnská give away

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 

„Soutěž o 1x aroma difuzér Alchymista a inhalační tyčinku Refresh“

Účelem tohoto dokumentu je stanovení pravidel soutěže „Soutěž o 1x aroma difuzér Alchymista a inhalační tyčinku Refresh“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže a právního vztahu mezi pořadatelem soutěže a účastníky soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. Úplná pravidla soutěže budou k dispozici po celou dobu platnosti soutěže v provozovně Aromapura, nacházející se v Obchodním centru Grand v Pardubicích (dále jen „Obchodní centrum“), nám. Republiky 1400, Pardubice, PSČ 530 02, a na webových stránkách www.aromapura.cz a na facebookovém profilu https://www.facebook.com/aromapura.

Pořadatel soutěže
Pořadatel soutěže je společnost TOGETHER FIRST s.r.o., IČO: 05760585 zapsaná u Krajského soudu v Hradci Kárlové, oddíl C, vložka 38744, se sídlem Ke Stájím 1228, PSČ 530 06, Pardubice - Svítkov (dále jen “pořadatel”).

Termín a místo konání soutěže
Soutěž se koná prostřednictvím facebookového profilu pořadatele (tj. Aromapura – https://www.facebook.com/aromapura) v období od 5. 2. do 12. 2. 2021 do 23.59 hodin (dále jen „trvání soutěže“).

Účast v soutěži a soutěžní úkol
Účastníkem soutěže je fyzická osoba starší 15 let, která v době trvání soutěže splní soutěžní úkol, a to na facebookovém profilu pořadatele v komentářích pod zveřejněním soutěžního příspěvku. Každý se může zúčastnit prostřednictvím jednoho neupraveného komentáře. Soutěžním úkolem je odpovědět na soutěžní otázku do komentáře pod soutěžním příspěvkem, dát like soutěžnímu příspěvku i stránce Aromapura.

Soutěžní úkol

  • olajkovat soutěžní příspěvek na
  • napsat do komentáře pod příspěvek, kdo z tvých přátel potřebuje inhalační tyčinku Refresh & proč 
  • olajkovat Facebook stránku Aromapura

Vítěz a cena
Vítězem se stává ten účastník (dále jen „vítěz“), jehož odpověď bude vylosována pořadatelem ze všech odpovědí, přičemž pořadatel vylosuje 1 výherce. Po vyhodnocení soutěže pořadatel uvede výherce v příspěvku na svém facebookovém profilu, a to do 24 hodin od oficiálního ukončení soutěže. Výhru si výherce převezme osobně na provozovně Aromapura v OC Grand v Pardubicích.


Výherce obdrží
balíček 1x aroma difuzér Alchymista a inhalační tyčinku Refresh

Další skutečnosti

Vítěz tímto uděluje pořadateli svůj výslovný souhlas:

a) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 480/2004 Sb., souhlas se zpracováním a užitím svých osobních údajů, získaných za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži (zejména dle předloženého průkazu totožnosti) a předání cen v soutěži, a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, jako je zejm. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 5 let s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Výherce bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele uvedenou výše v těchto pravidlech, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména má právo přístupu k údajům, které se jej týkají, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, bylo-li jednáním pořadatele porušeno právo účastníka na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení účastníka ze soutěže a ztrátu nároku účastníka na výhru, stane-li se tak před jejím převzetím;

b) V souladu s § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, souhlas s bezúplatným užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem, v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výher (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje pořadateli tento souhlas bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne;

c) S těmito pravidly soutěže a instrukcemi, které jsou uvedeny na všech herních dokumentech, včetně jakýchkoliv dalších podmínek, ze kterých je patrné, že se jimi podmínky soutěže upravují či mění, a přistupuje k nim. V případě porušení těchto pravidel soutěže ze strany účastníka ztrácí účastník nárok na udělení výhry.

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po celou dobu konání soutěže, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady.

Případné zobrazení výhry v soutěži na komunikačních materiálech této soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je ilustrativní a nemusí odpovídat skutečné podobě výhry.

Pořadatel dále prohlašuje, že soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.

Vyloučené osoby
Z účasti na celé soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s pořadatelem soutěže, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na soutěži. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele i všech spolupracujících agentur (např. SSI atd.), společností a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena této osobě nebude předána.

Na získání ceny není právní nárok.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika či závazky související s cenami z této soutěže, jakož i odpovědnost za plnění poskytovaná pořadatelem akcí. Cenu nelze vyplatit alternativně v hotovosti.

Vymáhání ceny soudní cestou je ve smyslu ust. § 2881 ve spojení s ust. § 2874 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, vyloučeno. Pořadatel soutěže má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se soutěže dle vlastního uvážení, jeho rozhodnutí je konečné a závazné. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit soutěž. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platnými právními předpisy České republiky.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení